نقشه سایت بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفیمعرفی
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
Collapse درباره بیمارستاندرباره بیمارستان
معرفی بیمارستان
چشم انداز بیمارستان
رسالت بیمارستان
بیانیه و ارزش های بیمارستان
اهداف استراتژیک بیمارستان
چارت سازمانی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
معرفی
Collapse  بخش های درمانی بخش های درمانی
اورژانس اطفال
CCU
NICU
اورژانس بزرگسال
آی سی یو جراحی
آی سی یو داخلی
جراحی مردان
جراحی زنان
اورژانس تنفسی
زایشگاه
نوزادان
اتاق عمل
Collapse فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
اخبار و اطلاعیه ها
نرم افزارهای کاربردی
Collapse کلینیک تخصصیکلینیک تخصصی
برنامه پزشکان
نوبت دهی
Collapse پاراکلینیک هاپاراکلینیک ها
آزمایشگاه
رادیولوژی
اکوکاردیوگرافی
سونوگرافی
Collapse واحد پشتیبانیواحد پشتیبانی
مالی
معاون اداری مالی
کارگزینی
فناوری اطلاعات
تجهیزات پزشکی
پذیرش و مدارک پزشکی
درآمد
تدارکات
بهداشت محیط
مددکار
دبیرخانه
تغذیه
حراست
روابط عمومی
امور عمومی
Collapse اعتباربخشی و بهبود کیفیتاعتباربخشی و بهبود کیفیت
ممیزی بالینی
خطاها
رسیدگی به شکایات
فرآیند ها
رضایت شخصی
محورهای حاکمیت
Collapse آموزشآموزش
Collapse واحد آموزش سلامتواحد آموزش سلامت
معرفی واحد
اعضاء کمیته آموزش سلامت
پمفلت های آموزشی سلامت
کتابچه آموزشی
آموزش کارکنان
طرح تحول نظام سلامت
Collapse فرم هافرم ها
فرم های واحد فناوری اطلاعات
فرم های الکترونیکی
فرم های امور اداری
فرم های پزشکی
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
نظرسنجی
Collapse پادکست ها(کلیپ)پادکست ها(کلیپ)
بیماری غیر واگیر
بیماری واگیر
انتقادات و پیشنهادات
شکایات
گالری تصاویر
پرسش و پاسخ
تماس با ما
سایت های مفید
< >