فرم ثبت مشخصات پرسنل در سیستم HIS بیمارستان

برای دریافت کد کاربری مشخصات خود رابا دقت وارد نمائید:

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >