فرم درخواست به واحد IT

احتراما فرم را با دقت تکمیل و سپس سیستم (کیس) خود را به واحد IT بیمارستان ارسال نمایید.

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >