بیمارستان شهید صادق گنجی برازجانچارت سازمانی بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان   بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Collapse   ریاست   ریاست
  دکتر امین آزادفر
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
  مهدی بنافی
Collapse   حسابداری   حسابداری
  مهدی محبی
Collapse   حسابدار درآمد   حسابدار درآمد
  اکبر خواجه
Collapse   صندوق   صندوق
  حسین عابدی
Collapse   ترخیص   ترخیص
  ابوالفضل عبدالهی
Collapse   اموال   اموال
  خدابخش منفرد
Collapse   اموراداری   اموراداری
  داراب جعفری
Collapse   کارگزین   کارگزین
  جاسم کرمی نژاد
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  زهرا اسپوتین
Collapse   کارپرداز   کارپرداز
  حبیب اله شفیعی
Collapse   تدارکات   تدارکات
  عبدالرحیم شیخی
Collapse   انبار   انبار
  جمشید خنسیر
Collapse   خدمات   خدمات
  افشین دبستانی
Collapse   مرکز تلفن   مرکز تلفن
  عباس تقی زاده
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  ابوالقاسم درویشی
Collapse   مددکار   مددکار
  راضیه قایدی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  ثریا پاسالار
Collapse   آمار   آمار
  زهرا خسروی
Collapse   امور تغذیه   امور تغذیه
  دلارام صفری ملک آبادی
Collapse   بایگانی مدارک پزشکی   بایگانی مدارک پزشکی
  مرتضی سهرابی
Collapse   ترخیص   ترخیص
  حسین عابدی
Collapse   پذیرش   پذیرش
  حبیب اله تمیمی زاده
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
  محسن دشتی زاده
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  عباس کیان منش
Collapse   امور فرهنگی   امور فرهنگی
  مهدی بویراحمدی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  بهروز الهیاری
Collapse   خدمات پرستاری   خدمات پرستاری
Collapse   رئیس خدمات پرستاری   رئیس خدمات پرستاری
  ماه نساء محمدیان
Collapse   سوپروایزر آموزشی   سوپروایزر آموزشی
  آزاده بهزادی
Collapse   کارشناس کنترل عفونت   کارشناس کنترل عفونت
  رباب حسن زاده
Collapse   اعتبار بخشی و بهبود کیفیت   اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
  فاطمه حقیقت

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >