شبکه.بهداشت.درمان


19 آبان 1398
پیشگیری از دیابت در خانواده آغاز می‌شود

 

1 فروردين 1398
مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید بیمارستان شهید گنجی برازجان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید بیمارستان شهید گنجی برازجان گفت: مدیریت در شرایط فعلی و به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته، فراز و نشیب‌های فراوانی دارد و کمبودهایی نیز دیده می‌شود که این خود وظیفه و کار مدی ...

 
 
 
< >