مدیریت دفتر پرستاری

1398/8/12 0:0

مدیریت دفتر پرستاری

 

 

 

مديريت بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري در اين دفتر از طريق طراحي فرايندهاي كليدي پرستاري و چك‌ ليست‌هاي كنترل و ارزيابي انجام مي‌گيرد.
دفتر پرستاري كيفيت، ايمني و اخلاق ‌محوري كه در بيانات رئيس محترم دانشگاه در روز ولادت حضرت زينب (س)، سرلوحه انجام خدمات پرستاري به بيماران عنوان شد و سرلوحه كار خود قرار داده، طبق برنامه مدون پيگير ارائه خدمات ايمن و با كيفيت به بيماران مي‌باشد و در راستاي اين هدف، استانداردها و اهداف اعتباربخشي را الگوي تامين ايمني بيماران قرار داده است.
پرسنل دفتر پرستاري شامل مديرپرستاري، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران ، پرستار مي‌باشد. همچنين دفترپرستاري از ساير كاركنان مركز نيز در برخي شيفتها به عنوان سوپروايزر استفاده مي‌نمايد.
دفتر پرستاري از طريق سوپروايزران باليني مركز، طبق برنامه زمانبندي مدون، كيفيت ارائه خدمات پرستاري در بخشها را كنترل و نتايج را كتباً به واحدها اعلام مي‌نمايد. نياز آموزشي كاركنان بر اساس اين حسابرسي‌ها و همچنين از طريق نظرسنجي از ايشان تعيين و دوره‌هاي آموزشي مدون بصورت درون‌سازماني (درون‌بخشي، برون‌بخشي) و برون سازماني جهت كاركنان برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردد.


فرايندهاي كليدي مديريت پرستاري عبارتنداز :
مديريت ارزيابي (كنترل و نظارت)
مديريت آموزش
مديريت ارزشيابي
مديريت برنامه‌‌ريزي
كليه اين فرايندها در دفترپرستاري بطور مدون پيگيري و بر اجراي آن در بخشها كنترل و نظارت مي‌گردد.
كليه پرسنل جديدالورود پرستاري در بدو ورود از طريق CD آموزشي با مسئولين و مقررات پرستاري آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القايي و آشناسازي در بخش خود قرار مي‌گيرند.
دفترپرستاري همواره آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمائيهاي پرسنل پرستاري مي‌باشد. كليه اقدامات اداري كاركنان پرستاري از كانال دفتر پرستاري صورت مي‌گيرد.

کلمات کلیدی:
مدیریت     دفتر.پرستاری     بیمارستان     گنجی    

تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >