ممیزی بالینی

1398/8/14 0:0

ممیزی بالینی ( Clinical Audit ) :


ممیزی بالینی بخشی از پاسخ گویی حرفه ای در حاکمیت بالینی محسوب می شود . یعنی ارائه دهندگان سطوح مختلف خدمات سلامت در برابر ارائه خدمات با کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت آن خدمات ، مسئول و پاسخگو هستند .

چرخه انجام ممیزی بالینی :

در منابع مختلف اجزا و مراحل مختلف و بعضاً متفاوتی برای انجام یک فرایند ممیزی بالینی ترسیم شده است . چرخه ممیزی بالینی می تواند این گونه توصیف شود :

· تعیین و تدوین استانداردها
· بررسی وضعیت موجود
· مقایسه نتایج با استانداردها
· انجام مداخله م تغییر عملکرد بر اساس نتایج مقایسه
· ممیزی مجدد جهت حصول اطمینان از بهبود عملکرد

همان طور که در چرخه ممیزی بالینی مشهود است ، برای انجام ممیزی بالینی در مورد یک خدمت ، استانداردهایی باید تعیین و به توافق رسانده شود و سپس وضعیت موجود با آن ها مقایسه شده و اگر اختلافی وجود دارد ، در صورت امکان با انجام یک مداخله اصلاح شود و نهایتاً با انجام یک ممیزی مجدد ،از موفقیت مداخله انجام شده در ارتقاء کیفیت آن خدمت ، اطمینان حاصل شود .

 

کلمات کلیدی:
ممیزی     بالینی     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی    
برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >