آموزش کارکنان
1 2

5 بهمن 1399
اصول کنترل عفونت در واحد استریلیزاسیون

 

3 دی 1399
مراقبت از بيمار دچار سوختگي
سوختگي مي تواند ناشي از مواد شيميايي ، الكتريكي ، گرماي زياد باشد ( آتش سوزي و آفتاب سوختگي )

 

30 آذر 1399
مهارتهای ارتباطی در کادر درمان

 

19 آذر 1399
اورژانس مسمومیت ها

 

3 آذر 1399
روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
ماده 1: اجراي اين ضوابط در جهت دستيابي به اهداف زير است: الف) حفظ سلامت عمومي و محيط زيست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهاي پزشكي. ب) اطمينان از مديريت اجرايي مناسب و ضابط همند پسماند هاي پزشكي. پ) ايجاد رويه اي مناسب و ضابطه مند براي توليد، حمل، نگهدار ...

 

2 آذر 1399
تفسیر گازهای خون شریانی (ABG)
از آنجایی که اختلالات اسید و باز در شناسایی عدم تعادل اسید و باز ، شناخت علت اصلی اختلال و تعیین درمان مناسب ، اهمیت دارد لذا در این مبحث به بررسی اختلالات اسید و باز با استفاده از تفسیر گازهای خونی می پردازیم.

 

13 مهر 1399
تفسیر ECG و الکتروکاردیوگرام

 

13 مهر 1399
تعریف هموویژلانس و اهمیت آن

 

5 مهر 1399
تریاژESI

 

29 شهريور 1399
کنترل عفونت جهت پرسنل جدیدالورود

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >