اصول کنترل عفونت در واحد استریلیزاسیون

1399/11/5 0:0
خدمات استریل شامل کلیه فرآیندهایی می باشد که به واسطه آن کلیه اقلام، لوازم و تجهیزات که به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، در تماس مستقیم با نقاط استریل یا مخاطی بدن بیمار قرار می گیرند، از وجود تمامی میکروارگانیسمها پاک می شوند. جامع ترین خدمات استریل در بیمارستان در بخش استریل مرکزی ارائه می شود. این بخش مسئولیت خطیری در قبال صحیح بودن، کارآمد بودن و ایمن بودن لوازم و ابزارهای استریل، به ویژه لوازم جراحی دارد) برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید


تاریخ بروز رسانی:   5 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >