دبیرخانه

1398/8/16 0:0
وظایف واحد دبیرخانه

- ثبت دقیق کلیه مکاتبات و نامه های اداری در دفتر اندیکاتور و شماره گذاری آنها
- تایپ کلیه نامه های واحد با دستور رئیس بیمارستان
- تایپ مأموریتهای پرسنل با دستور رئیس بیمارستان
- آماده کردن نامه های صادره جهت ارسال به پست
- توزیع نامه های وارده و صادره – کپی کردن نامه و توزیع نامه های واحد
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
- کسب دستور العمل های لازم برنامه کار از رئیس مربوطه
- ثبت و نگداری برگه های مرخصی نیروهای شرکتی و پیام آور
- بایگانی کلیه مکاتبات اداری وارده
- ثبت کلیه مکاتبات اداری در دفتر اندیکس و شماره گذاری آنها

کلمات کلیدی:
دبیرخانه     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >