درآمد

1398/8/16 0:0
وظایف واحد در آمد:

1-کنترل و نظارت بر میزان درآمدهای نقدی و وصول کلیه مطالبات دانشکده و واحدهای تابعه
2-تهیه گزارش های دوره ای و ماهیانه در زمینه وضعیت مطالبات
3-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای درآمدزا منعقده بین دانشکده ، بیمه ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
4-سامان دهی ثبت اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر و کسورات مربوطه ، همچنین خرید دارو از شرکتها و پرداختهای مربوطه در پویا سامانه
5-بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی ها و تهیه گزارش تحلیلی لازم
6-پاسخگویی به ارجاعات ستادی
7-کنترل کلیه حسابهای خزانه داری کل به منظور برگشت مبالغ واریزی در بودجه های سنواتی
8-تهیه و تنظیم فرم در خواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشکده

کلمات کلیدی:
درآمد     وظایف     بیمارستان     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >