رئیس امور مالی

1398/8/11 0:0

رسیدگی به نحوه کار پرسنل تدارکات و نظارت بر مصرف اعتبارات و خرید و تحویل کالا از انبار و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات
- کنترل سایر اسناد عای الحساب به موقع تصویه گردند. تنخواه گردان واحدها برابر اعتبارات هزینه شده واگذار شود. رعایت آئین نامه معاملات و اجرای صحیح دستورالعملها
- راهنمائی و کنترل کار پرسنل حسابداری و تقسیم کار بین آنها و برسی صورتحسابهای تنظیمی آموزش لازم کارکنان تحت امر توزیع و تقسیم کار عادلانه بین آنها ، بررسی اسناد تنظیم شده و باز نگری مجدد
- رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسایل ، نظارت بر واحد درآمد و بایگانی حسابداری و ترخیص و صندوق
- راهنمائی و رسیدگی قراردادها و تنظیم آنها در برابر مقررات مالی ارائه طریق در مورد ضوابط مالی شرکت مستمر در کمیسیونها
- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بخشنامه های مالی سازمان و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائیهای لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان حسابداری
- تنظیم بودجه سالیانه ، برسی عملکرد و درآمد واحدهای تابعه و تدابیر لازم جهت کاهش هزینه و کسب درآمد با توجه به صرفه و صلاح سازمان
- انجام سایر امور محوله با درخواست مسئول مافوق
- توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت

‹‹ اختیارات ››
- موافقت با پاس و مرخصی استحقاقی جهت پرسنل واحد
- پیشنهاد تشویق و توبیخ پرسنل جهت پرسنل واحد
- دادن نمره ارزشیابی سالانه جهت پرسنل واحد
- دادن نمره ارزشیابی کارکرد پر کیس جهت پرسنل واحد

کلمات کلیدی:
مالی     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >