فرم های واحد فناوری اطلاعات

1396/7/20 0:0
فرم های مورد نیاز بخش فناوری اطلاعات بیمارستان

فرم ثبت مشخصات پرسنل درسیستم HIS بیمارستان

فرم ثبت مشخصات پزشکان در سیستم HIS بیمارستان

فرم درخواست خروج از انبار واحد IT

فرم درخواست تعمیرات و مشکلات نرم افزاری به واحد IT


تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >