بیانیه و ارزش های مرکز

1398/7/11 0:0

بیانیه و ارزش های مرکز

 


• تعهد به رسالت و چشم انداز و اهداف استراتژیک بیمارستان
• رعایت موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی
• رعایت و اجرای اصول ایمنی بیمار
• حمایت از مشارکت کارکنان و کار تیمی
• استقرار فرهنگ تحقیق، پژوهش و آموزش
• ارج نهادن به خلاقیت و نوآوری
• تعهد بهبود مستمر کیفیت خدمات درراستای ایمنی وافزایش رضایتمندی و پاسخگویی به مشتریان

کلمات کلیدی:
رسالت     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >