تجهیزات پزشکی

1398/8/6 0:0

شرح وظایف

1-کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و نیازسنجی تجهیزات پزشکی بخشهای درمانی
2-ارزیابی کیفیت و نظارت بر حسن خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی
3-تدوین و تکمیل شناسنامه الکترونیک تجهیزات پزشکی از سامانه تجهیزات پزشکی
4-انجام تعمیرات مجاز و ممکن تجهیزات پزشکی در کارگاه
5-مدیریت کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی و پیگیری تامین وسایل مورد نیاز
6-نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
7-پیگیری برگزاری جلسات آموزشی و نیازسنجی آموزش پرسنل درمانی

 

کلمات کلیدی:
تجهیزات     پزشکی     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی    
برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >