رادیولوژی

1399/7/14 0:0

                                                                                

                                                                                              راديولوژي

 

 

بخش راديولوژي بيمارستان شهید صادق گنجی بطور شبانه روز و بدون تعطيلي با حضور پزشكان و پرسنل مجّرب، آماده ارائة خدمات به بيماران محترم است.
در اين مركز انواع گرافي ها، شامل گرافي روتين اندام ها و گرافي هاي تخصصي انجام مي شود.
بيماران تحت درمان پزشكان ارتوپدي در اين بيمارستان مي توانند گرافي هاي ارتوپدي خود را به فوريت در همين مكان تهيه كنند.
در صورت نياز به راديولوژي براي بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان، تصوير برداري با دستگاه پرتابل صورت مي گيرد.

 

شرح وظایف:
انجام تصویر برداری از بیماران شامل سی تی اسکن،سونوگرافی،رادیولوژی و ماموگرافی

تعداد پرسنل:
پزشک رادیولوژی:5 نفر      کارشناس:8 نفر      کاردان:4 نفر      تکنسین:6 نفر

نام و نام خانوادگی مسئول: ضرغام زنده باد
پست سازمانی مسئول بخش:کارشناس مسئول رادیولوژی
مدرک تحصیلی مسئول بخش: کارشناس پرتو شناسی 

کلمات کلیدی:
رادیولوژی     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   1 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >