تغذیه

1398/8/3 0:0

شرح وظایف :
1-حضور منظم در راندهای روزانه تیم پزشکی
2-ثبت و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار و خدمات ارائه شده
3-تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده بر اساس نوع بیماری و تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با توصیه های تغذیه ای

کلمات کلیدی:
تغذیه     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >