کارگزینی

1398/8/2 0:0

شرح وظایف :
1-تهیه پیش نویس نامه های اداری و مکاتبات مربوطه
2-مطالعه دائم پرونده کارکنان و مطالبات مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و تاریخ ارتقاء گروه به منظور تهیه خلاصه پرونده جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی
3-اقدام در خصوص صدور احکام پرسنل اعم از ارتقاء گروه،افزایش سنوات انتقال و غیره
4-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق
5-تهیه پیش نویس نامه های اداری و مکاتبات مربوطه
6-مطالعه دائم پرونده کارکنان و مطالبات مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و تاریخ ارتقاء گروه به منظور تهیه خلاصه پرونده جهت طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی
7-اقدام در خصوص صدور احکام پرسنل اعم از ارتقاء گروه،افزایش سنوات انتقال و غیره
8-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

 

کلمات کلیدی:
کارگزینی     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >