مدیر بیمارستان

1399/7/8 0:0

نام و نام خانوادگی: مهدی بنافی
پست سازمانی: مدیر بیمارستان
تلفن تماس: 34260034-077

شرح وظایف :
1-دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
2-هماهنگی نظارت بر بخشهای اداری،مالی،بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی
3-مدیریت شکایات بیماران و همراهان
4-هماهنگی امور بیمارستان

کلمات کلیدی:
مدیر     بیمارستان     شهید     گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   9 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >