زایشگاه

1398/7/18 0:0

زایشگاه

 

 

بخش زنان و زايمان بيمارستان شهید صادق گنجی یکی از قسمت های فعال اين مركز درماني بوده است.
برخورد مهربان و در خور شأن با تازه مادران و بيماران ، از سياست هاي مهم مديريتي در اين بخش است ، چنانچه ، طبق نظرسنجي انجام شده ، رضايت كامل از عملكرد پرسنل ، امكانات و نظافت بخش وجود دارد و اين امر باعث شده مادران پس از ترخيص ، بيمارستان مفرح را به ديگران توصيه كنند. هم اينك مادران باردار از نقاط دور نيز براي زايمان به اين بيمارستان مراجعه مي كنند.
علاوه بر امور درماني و مراقبتي ، در بخش زنان و زايمان ، به مسائل آموزشي نيز اهميت ويژه داده مي شود. بستري شدگان و همراهان آنها درزمينه مراقبت هاي مادر و نوزاد ، به شيوه اي ساده و قابل درك ، آموزش مي بينند و حتي در منزل نيز توسط بروشورهاي آموزشي راهنمايي مي شوند..
اين بخش ، از امكانات و تجهيزات مراقبتي و رفاهي مطلوب و در حد استاندارد برخوردار است كه توسط متخصصين و كادر پرستاري مجرب اداره مي شود.

 

نام و نام خانوادگی مسئول بخش: سکینه کفائی
پست سازمانی مسئول بخش:  ماما
مدرک تحصیلی مسئول بخش: کارشناس مامایی

تعداد پرسنل:
پزشک زنان: 4 نفر         ماما:14 نفر
شرح وظایف:
1-پذیرش و درمان بیماران اورژانسی زنان،تروما، پرخطر و...
2-انجام زایمان و مراقبت های پس از زایمان
3-معاینات فیزیکی و مامایی مادران باردار
4-آموزش به دانشجویان مامایی و مادران بستری

کلمات کلیدی:
زنان     زایمان     زایشگاه     بیمارستان     شهید     صادق    
گنجی     برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >