تفسیر گازهای خون شریانی (ABG)

1399/9/2 0:0
از آنجایی که اختلالات اسید و باز در شناسایی عدم تعادل اسید و باز ، شناخت علت اصلی اختلال و تعیین درمان مناسب ، اهمیت دارد لذا در این مبحث به بررسی اختلالات اسید و باز با استفاده از تفسیر گازهای خونی می پردازیم.
از آنجایی که اختلالات اسید و باز در شناسایی عدم تعادل اسید و باز ، شناخت علت اصلی اختلال و تعیین درمان مناسب ، اهمیت دارد لذا در این مبحث به بررسی اختلالات اسید و باز با استفاده از تفسیر گازهای خونی می پردازیم.

جهت دانلود فایل آموزشی تریاژ کلیک کنید


تاریخ بروز رسانی:   3 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >