مراقبت از بيمار دچار سوختگي

1399/10/3 0:0
سوختگي مي تواند ناشي از مواد شيميايي ، الكتريكي ، گرماي زياد باشد ( آتش سوزي و آفتاب سوختگي )
اقدامات اوليه در سوختگي شيميايي سوختگي شيميايي ممكن است در اثر مواد اسيدي ، قليايي و مواد آلي و معدني دهد . در سوختگي شيميايي لباس مصدوم را خارج مي كنيم . مصدوم را از منبع مواد شيميايي دور مي كنيم . مواد شيميايي جامد را با وسيله برس مانند از روي بدن مصدوم پاك مي كنيم . در سوختگي شيميايي با مواد اسيدي و قليايي ، ريختن آب روي پوست ممنوع است زيرا باعث واكنش گرمازا و افزايش شدت سوختگي مي شود . مگر اينكه اينقدر آب در دسترس داشته باشيم كه به مدت 30 دقيقه محل سوختگي را بطور مداوم شستشو دهيم . برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید


تاریخ بروز رسانی:   3 دی 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >