نقشه سایت بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
ریاست بیمارستان
Collapse مدیریت بیمارستانمدیریت بیمارستان
مدیر بیمارستان
Collapse امور اداریامور اداری
رئیس امور اداری
کارگزینی
بایگانی پرسنلی
Collapse تدارکاتتدارکات
مسئول تدارکات
کارپردازی
Collapse حسابداریحسابداری
رئیس حسابداری
دفترداری و درآمد
دریافت و پرداخت
حسابداری تعهدی
اعتبارات
Collapse درآمددرآمد
واحد درآمد
اسناد پزشکی
Collapse پذیرش و مدارک پزشکیپذیرش و مدارک پزشکی
مسئول پذیرش
پذیرش
کدگذاری
بایگانی
آمار
فناوری اطلاعات
تجهیزات پزشکی
بهداشت محیط
مددکار
امور تغذیه
حراست
روابط عمومی
آموزش
Collapse درباره بیمارستاندرباره بیمارستان
معرفی بیمارستان
چشم انداز بیمارستان
رسالت بیمارستان
بیانیه و ارزش های بیمارستان
اهداف استراتژیک بیمارستان
Collapse فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
اخبار و اطلاعیه ها
نرم افزارهای کاربردی
چارت سازمانی بیمارستان
نوبت دهی اینترنتی
Collapse  بخش های درمانی بخش های درمانی
اورژانس اطفال
CCU
NICU
اورژانس بزرگسال
آی سی یو جراحی
آی سی یو داخلی
جراحی مردان
جراحی زنان
زایشگاه
نوزادان
اتاق عمل
دفتر پرستاری
Collapse اعتباربخشی و بهبود کیفیتاعتباربخشی و بهبود کیفیت
ممیزی بالینی
خطاها
رسیدگی به شکایات
فرآیند رسیدگی به شکایات
رضایت شخصی
محورهای حاکمیت
برنامه درمانگاه تخصصی
Collapse پاراکلینیک هاپاراکلینیک ها
آزمایشگاه
رادیولوژی
اکوکاردیوگرافی
سونوگرافی
آندوسکوپی
طرح تحول نظام سلامت
Collapse فرم هافرم ها
فرم های واحد فناوری اطلاعات
فرم های الکترونیکی
فرم های امور اداری
فرم های پزشکی
مقالات
Collapse واحد آموزش سلامتواحد آموزش سلامت
معرفی واحد
اعضاء کمیته آموزش سلامت
پمفلت های آموزشی سلامت
کتابچه آموزشی سلامت
اتوماسیون اداری
مطالب آموزشی
سایت های مفید
Collapse پادکست ها(کلیپ)پادکست ها(کلیپ)
بیماری غیر واگیر
بیماری واگیر
گالری تصاویر
پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی(ع)
پرسش و پاسخ
نظرسنجی
تماس با ما
انتقادات و پیشنهادات
< >