بیمارستان شهید صادق گنجی برازجانچارت سازمانی بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان   بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان
Collapse   ریاست   ریاست
  دکتر حسین الیاسی فرد
Collapse   حوزه مدیریت   حوزه مدیریت
  نظر غلامی
Collapse   اداره حسابداری   اداره حسابداری
  سید وحید موسوی
Collapse   دفترداری و درآمد   دفترداری و درآمد
  اعظم زنگنه
  محبوبه حسن زاده
Collapse   حسابدار درآمد   حسابدار درآمد
  سیامک خسروی
Collapse   صندوقدار   صندوقدار
  احمد پاژنگ
Collapse   ترخیص   ترخیص
  جهانگیر حاجب
Collapse   اموال   اموال
  خدابخش منفرد
Collapse   اعتبارات   اعتبارات
  حبیب اله رنجبر
Collapse   اموراداری   اموراداری
  نصراله حسن پور
Collapse   کارگزین   کارگزین
  جاسم کرمی نژاد
Collapse   ماشین نویس   ماشین نویس
  زهرا اسپوتین
Collapse   بایگانی   بایگانی
  غلامرضا چعبی
  مهرداد حسن زاده
Collapse   تدارکات   تدارکات
  حبیب اله شفیعی
  نصراله بخشی
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  جمشید خنسیر
  ابراهیم فراصت منفرد
  نعمت اله فولادی
Collapse   انبار   انبار
  سید مرتضی جعفری
Collapse   خدمات   خدمات
  یداله قاسمی
Collapse   مرکز تلفن   مرکز تلفن
  عباس تقی زاده
  نگهبانی
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  ابوالقاسم درویشی
  احمد مجاهد
Collapse   مددکار   مددکار
  راضیه قایدی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  ثریا پاسالار
Collapse   امور تغذیه   امور تغذیه
  علی خزائی
Collapse   بایگانی، پذیرش و آمار   بایگانی، پذیرش و آمار
  مرتضی سهرابی
  افسانه نجفی
  مهناز تیموری
  عبدالرحمن عدالت
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
  محسن دشتی زاده
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  عباس کیان منش
  رختشویخانه
Collapse   خدمات پرستاری   خدمات پرستاری
Collapse   رئیس خدمات پرستاری   رئیس خدمات پرستاری
  طیبه ملائی
Collapse   سوپروایزر آموزشی   سوپروایزر آموزشی
  ابوذر مهبودی
  سوپروایزر در گردش
  سرپرستار
  ماما مسئول
  پرستار
  ماما
  بهیار
  کمک بهیار
  منشی بخش
  کارشناس یا کاردان اتاق عمل
  کارشناس یا کاردان بیهوشی
Collapse   کارشناس کنترل عفونت   کارشناس کنترل عفونت
  رباب حسن زاده
Collapse   کادر پزشکی   کادر پزشکی
  جراحی عمومی
  ارتوپدی
  چشم
  قلب و عروق
  گوش، حلق ، بینی
Collapse   متخصص دیالیز   متخصص دیالیز
  بخش دیالیز
  زنان و زایمان
  اطفال
  داخلی
Collapse   علوم آزمایشگاهی   علوم آزمایشگاهی
  واحد آزمایشگاه
  ارولوژی
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
  واحد رادیولوژی
  بیهوشی
  طب اورژانس
Collapse   داروساز   داروساز
  واحد داروخانه
  پزشک عمومی
  استاندارد و اعتبار بخشی
  حاکمیت بالینی

تعداد بازدید:   ۸۱


برگشت>>

< >