فرم های واحد فناوری اطلاعات

1393/8/15 0:0

فرم

فرم ثبت مشخصات پرسنل درسیستم HIS بیمارستان

فرم ثبت مشخصات پزشکان در سیستم HIS بیمارستان

فرم درخواست خروج از انبار واحد IT

فرم درخواست تعمیرات و مشکلات نرم افزاری به واحد IT


   
تعداد بازدید:   ۱۹۷۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >