روابط عمومی

1393/7/15 0:0

شرح وظایف:

1- تهیه نشریات تبلیغاتی و بولتن های خبری داخلی و مطالعه کلیه جراید روزنامه ها و استخراج مطالب و مقالاتی که مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل دانشگاه و بعضاً پاسخگویی به آنهاست.

2- هماهنگی امور مربوطه به برگزاری جشن ها،برنامه های رادیویی،تلویزیونی و مطبوعاتی و هماهنگی مصاحبه مسئولین دانشگاه با رسانه های ارتباط جمعی.

3- آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها و نتایج برنامه ها و فعالیتهای دانشگاهی از طریق رسانه های جمعی و تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی دانشگاه.

4- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق.

 

نام و نام خانوادگی : مهدی بویر احمدی

تلفن همراه: 09173731462


   
تعداد بازدید:   ۸۶۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >