تجهیزات پزشکی

1393/4/23 0:0

شرح وظایف

1-کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی و نیازسنجی تجهیزات پزشکی بخشهای درمانی
2-ارزیابی کیفیت و نظارت بر حسن خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی
3-تدوین و تکمیل شناسنامه الکترونیک تجهیزات پزشکی از سامانه تجهیزات پزشکی
4-انجام تعمیرات مجاز و ممکن تجهیزات پزشکی در کارگاه
5-مدیریت کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی و پیگیری تامین وسایل مورد نیاز
6-نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
7-پیگیری برگزاری جلسات آموزشی و نیازسنجی آموزش پرسنل درمانی

 


   
تعداد بازدید:   ۷۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >