اسناد پزشکی

1393/4/23 0:0

شرح وظایف:
1-تحویل تمامی پرونده ها و اوراق بیمه ای از واحدهای مختلف بیمارستان
2-بررسی و رفع اشکال پرونده ها و اوراق بیمه ای جهت جلوگیری از کسورات
3-تحویل پرونده ها و اوراق بیمه به ناظرین بیمه و برگشت آن-تحویل پرونده ها به بایگانی
4-لیست گیری و تنظیم صورتحساب و ارسال به سازمان های بیمه گر
5-تحویل پرونده ها و اوراق بیمه به ناظرین بیمه و برگشت آن-تحویل پرونده ها به بایگانی
6-لیست گیری و تنظیم صورتحساب و ارسال به سازمان های بیمه گر

 

نام و نام خانوادگی: بابک یزدان پناه
پست سازمانی:کارشناس امور بیمارستان ها
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگی: محبوبه مجاهد
پست سازمانی: متصدی امور دفتری
مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

نام و نام خانوادگی: محمد صادق صالحی
پست سازمانی:متصدی امور دفتری
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم حسابداری

نام و نام خانوادگی: مهرداد حسن زاده فرد
پست سازمانی: ماشین نویس
مدرک تحصیلی: دیپلم

نام و نام خانوادگی:زهرا خواجه
پست سازمانی:انبار دار
مدرک تحصیلی: دیپلم

 


   
تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >