مسئول تدارکات

1393/4/22 0:0

شرح وظایف:
1- خرید و تهیه اقلام جهت پذیرایی جلسات
2- خرید کلیه اموال مربوط به تملک (اقلام سرمایه ای)
3-بررسی و تهیه اقلام درخواست مرتبط با خدمات اعم از مواد شوینده و نظافتی
4-برگزاری مناقصات و عقد قرارداد واحدهای مختلف

 


   
تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >