کارپردازی

1393/4/9 0:0

شرح وظایف:
1- خرید لوازم پزشکی و دارو و تجهیزات سرمایه ای و رسیدگی به سندهای خریداری شده
2- نرخ گذاری کلیه سندهای دارو و تجهیزات
3- ثبت خرید در دفتر
4-نوشتن سند هزینه ها
5-ثبت کلیه دارائیهای خریدهای انجام شده
6-انجام امور پرداخت ها

 

 


   
تعداد بازدید:   ۶۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >