امور تغذیه

1393/4/9 0:0

شرح وظایف :
1-حضور منظم در راندهای روزانه تیم پزشکی
2-ثبت و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیمار و خدمات ارائه شده
3-تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با رژیم تنظیم شده بر اساس نوع بیماری و تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با توصیه های تغذیه ای


   
تعداد بازدید:   ۵۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >