مددکار

1393/4/9 0:0

شرح وظایف :
1-مصاحبه و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی،درمانی،خانوادگی،اجتماعی اقتصادی فرهنگی بیماران در ارتباط با بیماری
2-استفاده از منابع و امکانات برای حل مشکل بیمار و ارائه راه حل های مناسب
3- بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه های درمانی از محل اعتبارات مصوب
4-تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی اجتماعی بیماران و ارائه به مافوق


   
تعداد بازدید:   ۵۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >