کدگذاری

1393/4/8 0:0

شرح وظایف :
1-مطالعه دقیق پرونده های بیماران و كدگذاري بيماريها، اعمال جراحي، علل خارجي بيماري و مرگ ومير و مورفولوژی آنها بر اساس طبقه بندي بين المللي بیماریها
2-در زمان مطالعه پرونده بالینی کدگذار در صورت مشاهده اشکالات کمی و کیفی از سوی مستند سازان ، باید مورد را کتباً به مسول واحد اطلاع دهند .
3-تهيه وتنظيم آمار در مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي و درماني كشور
4-همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه
5-مطالعه دقیق پرونده های بیماران و كدگذاري بيماريها، اعمال جراحي، علل خارجي بيماري و مرگ ومير و مورفولوژی آنها بر اساس طبقه بندي بين المللي بیماریها
6-در زمان مطالعه پرونده بالینی کدگذار در صورت مشاهده اشکالات کمی و کیفی از سوی مستند سازان ، باید مورد را کتباً به مسول واحد اطلاع دهند .
7-تهيه وتنظيم آمار در مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي و درماني كشور
8-همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >