پذیرش

1393/4/8 0:0

شرح وظایف :
1 -پذيرش صحيح بيماران بستري ، سرپايي و اورژانس
2-ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش در فرم ها و برنامه HIS بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه و ...
3-اختصاص شماره اي به پرونده بيماران براساس سيستم شماره دهي خاص بيمارستان
4- نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها

5 -پذيرش صحيح بيماران بستري ، سرپايي و اورژانس
6-ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش در فرم ها و برنامه HIS بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه و ...
7-اختصاص شماره اي به پرونده بيماران براساس سيستم شماره دهي خاص بيمارستان
8- نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها

 

 


   
تعداد بازدید:   ۴۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >