درآمد

1393/4/8 0:0


شرح وظایف :

1-درآمد
2-ایجاد هماهنگی بین بخش ها جهت پذیرش یا ترخیص بیمار
3- سامانه پویا
4-اطلاعات پایه
5-بررسی و ثبت و ارسال پرونده های ترافیکی به وزارت بهداشت و دانشگاه و علوم پزشکی بوشهر
6-آمار حوادث غیر ترافیکی اورژانس و قیمت گذاری آن و ارسال به دانشگاه
7-آمار بیماران بستری در ICU داخلی و جراحی به دانشگاه
8-پرونده های تسویه نشده با دستور سرپرستی

 

نام و نام خانوادگی: سیامک خسروی
پست سازمانی: متصدی امور دفتری
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

نام و نام خانوادگی :محمود محمدی
پست سازمانی: متصدی امور دفتری
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری


   
تعداد بازدید:   ۴۸

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >