اعتبارات

1393/4/8 0:0


شرح وظایف :
1-رسیدگی به کلیه اسناد پرسنلی و غیر پرسنلی و کارپردازی و کلیه اسناد و هزینه هایی که در بیمارستان صورت می گیرد
2-تامین اعتبار کلیه اسناد مالی و پرسنلی و کارپردازی و درخواست وجه تخصیص اعتبارات


   
تعداد بازدید:   ۴۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >