حسابداری تعهدی

1393/4/3 0:0


شرح وظایف :
-رسیدگی اسناد مالی شامل اسناد پرسنلی و کارپردازی ،تهیه و تنظیم مکاتبات و آمارهای حسابداری.
-ثبت و شناسایی اسناد مالی در سیستم تعهدی.
-رسیدگی نهایی کلیه اسناد مالی و ثبت در سیستم تعهدی و هماهنگ کننده و رابط تعهدی بیمارستان با ذیحسابی دانشگاه می باشد ارائه کلیه آمار و اطلاعات مالی به دانشگاه،گرفتن صورت مغایرت بانکی ماهانه،گرفتن ترازنامه در پایان سال مالی،چک کردن و کنترل تمام انبارها(رسید انبار،حواله و...)،بررسی کنترل اعتبارات و دریافتی با اعتبارات دانشگاه.

نام و نام خانوادگی:مسلم مجاهد
پست سازمانی: مسئول امور مالی
مدرک تحصیلی:لیسانس

 نام و نام خانوادگی: سید وحید موسوی
پست سازمانی: حسابدار
مدرک تحصیلی: لیسانس

 

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین زیراهی
پست سازمانی: مسئول درآمد
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم


   
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >