دفترداری و درآمد

1393/4/3 0:0


شرح وظایف :


-صدور کلیه چک های پرداختی، تنظیم صورت مغایرت بانکی،تفکیک اسناد پرداختی و بایگانی اسناد


-شناسایی و رسیدگی اسناد هزینه ها و بایگانی اسناد مربوطه که شامل پرسنلی - غیر پرسنلی و مکاتبات اداری


-شناسایی و رسیدگی اسناد هزینه ها و بایگانی اسناد مربوط که شامل سند هزینه پرسنلی و کارپردازی و بایگانی می باشد.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۵۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >