رئیس حسابداری

1393/4/3 0:0


شرح وظایف :
کنترل و نظارت و بررسی نهایی و امضاء کلیه اسناد مالی جهت پرداخت های پرسنلی و مطالبات و سایر هزینه ها


   
تعداد بازدید:   ۴۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >