معاون اداری مالی

1397/8/2 0:0

شرح وظایف :
1-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
2-شرکت در کمیسیونها، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم
3-انجام فعالیتهای لازم در زمیه طرح طبقه بندی مشاغل
4-نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی
5-نظارت بر اجرای احکام پرسنلی و نظارت بر آنها

 

 

 

کلمات کلیدی:
معاون     اداری     مالی     بیمارستان     شهید     صادق    
گنجی     برازجان    
تعداد بازدید:   ۱۸۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >