مدیر بیمارستان

1397/8/8 0:0

نام و نام خانوادگی: نظر غلامی
پست سازمانی: مدیر بیمارستان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس پرستاری

تلفن تماس: 34260034-077

شرح وظایف :
1-دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
2-هماهنگی نظارت بر بخشهای اداری،مالی،بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی
3-مدیریت شکایات بیماران و همراهان
4-هماهنگی امور بیمارستان

فعالیت های اجرایی:

1- 1376-1383 مسئول ریکاوری

2- 1383-1387 مسئول اتاق عمل

3- 1387-1390 سوپروایزر آموزشی

4- 1390-1392 مدیر خدمات پرستاری

5- 1396 ریاست بیمارستان

6- 1392 تاکنون مدیریت بیمارستان

کلمات کلیدی:
مدیر     بیمارستان     شهید     گنجی     برازجان    
تعداد بازدید:   ۲۵۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >