اتاق عمل

1393/4/1 0:0

اتاق عمل

 

 

 

بيمارستان شهید صادق گنجی داراي شش اتاق عمل فعال ، برخوردار از تجهيزات و امكانات لازم ، شامل مانيتورينگ هاي  پيشرفته حين  عمل (ماشين هاي بيهوشي جديد ، نوار قلب ، پالس اكسيمتري ، كاپنوگرافي ) است كه در زمينة عمل هاي جراحي الكتيو و اورژانس توسط پزشكان متخصص و پرسنل مجّرب به صورت شبانه روز فعاليت دارد وآمادة سرويس دهي به بيماران در موارد زير است:
• كلية اعمال جراحي عمومي
• كليه اعمال جراحي زنان و مامائي
• اعمال جراحي ارتوپدي
• اعمال جراحي اورولوژي
• جراحي هاي گوش - حلق و بيني

همچنين ، بخش CSR (استريليزاسيون) بيمارستان با دارا بودن دستگاه هاي اتو كلاو پيشرفته و امكانات مطلوب ، با كارآيي مورد تائيد مراجع ذي ربط، به صورت بخشي مجزا و مستقل اما مستقيما تحت نظارت سرپرستار اتاق هاي عمل است.
به منظور ارتقاي استريليزاسيون ، اين بيمارستان به طور مستمر از وجود تداركات كافي و اطلاعات لازم، كسب اطمينان حاصل مي كند.

 

 

 

نام ونام خانودگی مسئول بخش: محمد رضا نبوی زاده

پست سازمانی مسئول بخش:سرپرستار اتاق عمل
مدرک تحصیلی مسئول بخش:کارشناس
تعداد پرسنل:
پرستار:2 نفر    بهیار :2 نفر    
شرح وظایف:
تحویل بیمار از بخش های جراحی،ICU، اورژانس، زایشگاه و انجام اعمال جراحی و تحویل بیماران به بخش های مربوطه

 

 

 

کلمات کلیدی:
بیمارستان.شهید     .گنجی    
تعداد بازدید:   ۶۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >