جراحی مردان

1397/8/12 0:0

بخش جراحي مردان

 

 


عمل جراحي مي تواند تجربة‌ سختي باشد چنانچه ، پس از انجام آن بيمار با صميميت ، دقت و كارآمدي مراقبت نگردد. خاطره اي كه بيماران بخش جراحي بيمارستان شهید صادق گنجی غالبا به ياد دارند ، كادر پرستاري دلسوز و مجرب ، محيط آرام و نظافت آن مي باشد.
مراقبت هاي بهداشتي و درماني صحيح و جدي از بيماران در اين بخش ، با رعايت استاندارد هاي مراقبت و با اطلاع ، مشاوره و هماهنگي با پزشك متخصص انجام مي گيرد.
اين بخش جوابگوي اكثريت بيماران بستري جراحي هاي تخصصي كوچك و بزرگ است.

 

نام و نام خانوادگی مسئول بخش: محمد کاظم آزاد
پست سازمانی مسئول بخش: پرستار
مدرک تحصیلی مسئول بخش: کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل:
پرستار: 4نفر      بهیار:5نفر

شرح وظایف:
1-پذیرش
2-ترخیص
3-ارزیابی نتایج آزمایشات
4-ثبت دارو

کلمات کلیدی:
جراحی     مردان     بیمارستان     شهید     صادق     گنجی    
برازجان    
تعداد بازدید:   ۲۲۹

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >